Výroba a predaj nábytku

Príťažlivé, moderné , kvalitné – takto často znie charakteristika našej tvorby a realizácie projektov, ktoré sú dielom individuálneho prístupu a úzkej spolupráce so zákazníkom, čím získavame potrebné informácie o jeho potrebách a želaniach, a na základe toho reagujeme na jeho požiadavky. Starostlivosť o zákazníka a náš prístup k nemu sa stal jedným z dominantných faktorov vplývajúcich na objem predaja. Obchodné záujmy firmy sa sústreďujú na trh celého územia Slovenska.

Riešenia na mieru

Meradlom kvality každého nami zhotoveného diela nie je jeho cena , ani obdiv, ktorý vzbudzuje , ale to, čo vyhovuje osobným potrebám zákazníka a zodpovedá štýlu jeho osobnosti pri zachovaní funkčnosti a estetiky. Veľakrát zrealizované projekty nie sú prístupné k nahliadnutiu každému, pretože tieto zákazky sú súčasťou privátnych priestorov (bytových jednotiek). K dispozícii sú však projekty realizované pre spoločenské účely, ktoré má možnosť pozrieť si každý záujemca. Kvalita našich výrobkov bola ocenená aj zahraničnými zákazníkmi v štátoch Európskej únie a v Japonsku.

O nás

Firma ISORT s.r.o. vznikla v roku 2015 ako pokračovateľ firmy Drevit, ktorá pôsobila na trhu od roku 1992. Pri zakladaní firmy ISORT s.r.o. boli využité dlhoročné skúsenosti bývalých zamestnancov firmy Drevit.

Hlavným predmetom zamerania firmy je výroba a predaj nábytku.